Ağır Yük Kapasitesi

Ağır yük kapasitesi

Stabilize katmanlar sulama işlemi sırasında oluşan uzun iğne biçimli kristaller ( dikey pikeleme ) sayesinde çok yüksek yük taşıma kapasitesine sahiptirler.

Stabilize katmanlar ağır kamyon ve ekipmanların yarattığı titreşimlerin emilmesine izin verdiğinden çok yüksek bir gerilme dayanımı meydana getirir. Bu katmanlar titreşimsel hareketlere izin veren bir "Esneklik" düzeyine erişirler.