Metodoloji

NovoCrete ve Çok Güçlü Makine Uygulama Teknolojisi, alt yapıda yenilikçi çözüm, zemindeki mevcut malzeme ile yerinde zemin iyileştirme teknolojisi

NovoCrete, çimentonun hidratasyon prosesini etkiler. Su katma işlemi sırasında en uygun su içeriği kristal oluşumlarını arttırarak belirgin miktarda daha uzun yatay ve dikey kristaller oluşturarak daha yüksek "PSI" (pound per squeare inch) oluşturur ve yükü Yanal Olarak dağıtır.

Bu nedenle daha yüksek basınç dayanımı, daha yüksek elastikiyet ve su moleküllerinin nüfuz etmesini daha fazla engelleyen geçirimsiz bir yapıyı mevcut bir zemine tam olarak kazandırdığından, zemine su girmez. Bu yüzden zeminde donma olmaz ve donmadan dolauı genleşme olmadığından zeminde deformasyon oluşmaz.

NovoCrete, ağır taşıtların yarattığı titreşimleri emerek çok yüksek gerilme dayanıklılığı meydana getirir. Bu katmanlar titreşimsel hareketlere olanak tanıyan bir esnekliğe erişirler.

NovoCrete,"Puzolanik" reaksiyona girer, bu da suda çözünmeyi engeller ve birbiriyle bağdaşmayan bütün malzemeleri birbirine 100% bağlanmasını sağlar.

NovoCrete, uygulanan zeminlerdeki homojen karışımı ile en küçük gözenekler dahi tüm boşlukları doldurup kapattığından, daha yüksek asit dayanıklılığı sağladığı gibi, aynı zamanda kırılma, çökme ve çatlama gibi tüm olumsuz faktörleri de engellemektedir. Küçük boşlukların daha iyi dolması ve böylelikle gözeneklerin kapanması su geçirimsizliği üzerinde olumlu etki sağlar. Geçirimsizlik (impermeability) 10 m/s kadar.

NovoCrete, uygulanan zeminlerde çok hızlı performans artışı gösterdiğinden, uygulan zemin miktarı kadar yatay bir kiriş mukaveteminde tek parça (flexible) ve kırılmayan bir tabliye oluşturur. Hiçbir zaman derz boşluğu ve derz aralığı oluşmaz.

NovoCrete teknolojisi her türlü zemini beton mukavemetine çeviren bu yenilikçi yöntemin en büyük özelliği, zeminde bulunan mevcut malzeme getirmeye gerek kalmadan, yerinde geri dönüşüm yaptığı için, ürünümüz %100 doğal mineral içerikli toprak alkalilerinden oluşan %100 çevreci bir geri dönüşüm ürünüdür