Uygulama Metodolojisi ve Esas Yöntem Rehberi

Uygulama Metodolojisi ve Esas Yöntem Rehberi.

A- HAZIRLIK AŞAMASI;

NovoCrete teknolojisini uygulamaya başlamak için  öncelike uygulama yapılacak zeminden -50 cm, -200 cm derinlikten yeterince numune alınır ve bunlardan aşağıdaki testler yapılır. Bu analizler jeoloji raporuna ve zemin sınıfına göre hat boyunca gerekli görülen alanlarda tekrarlanmalıdır.aynı projede farklı zeminlerde yapılan analiz sonucuna göre uygulama metodoliji değişiklik gösterecektir.

B- UYGULAMA ÖNCESİ YAPILACAK ANALİZLER

  • Doğal su muhtevası deneyi,
  • Dane boyu dağılımı (Elek Analizi) deneyi,
  • Kıvam (Atterberg) limitleri deneyi, (LL, PL, PI)
  • Birleştirilmiş zemin sınıflaması (USCS)
  • Standart proktor deneyi (D≤19 mm) (optimum su muhtevası, kuru birim hacim ağırlık)
  • Modifiye proktor deneyi (D≤50 mm) (optimum su muhtevası, kuru birim hacim ağırlık)
  • CBR (Yaş)
  • Organik madde içeriği
  • Sülfat ve klorür içeriği

C- UYGULAMA FORMÜLÜNÜN HAZIRLANMASI

Daha önce hazırlanmış jeolojik rapor hidrojeolojik durum ve sondaj sonuçlarına göre projede beklenen yük hacmi (dingil yük ağırlığı ? ) ve trafik hacmi ( yıllık tekrarlanan yük sayısı ) ve sonuç olarak aranan mukamet değerleri ( Mpa, kN, Evd, EV2) değerleri göz önüne alınarak doğal zemin analizleri yapılan aynı zemin numuneleri ile NovoCrete + çimento katkılı analıizler yapılır. çıkan sonuçlara göre 1m² alanda kullanılacak NovoCrete + çimento tipi ve miktarı frezeleme karışım derinliği tespiti yapılıp uygulama reçetesi hazırlanır.

D- UYGULAMAYA BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ

Hazırlık aşaması sonucuna göre siyah kotta hazırlanmış önce NovoCrete ana ham maddesi dozajlı olarak direk zemine serilir ( traktör arkasına bağlanan dozaj kontrollü makinemız ile ) serilen NovoCrete üzerine sterauMaster bilgisayarlı ve otomatik aracımız ile dökme çimento serilir. optimium su muhtevesının Wopt ± % 2 kadarı kullanılarak serilen NovoCrete, çimento ve su ile  mevcut zemini yerinde 770 HP gücündeki wirtgen stabilezetör aracımız %100 homojen olarak karıştırılır. 36 ton ağırlığındaki aracımızn tekerlerin basmadığı orta alanları min. 16 ton vibrasyonlu keçi ayak silindir ile 1-2 pas ezilir. daha sonra grayder zemini istenen kota getirir grayderde gps veya uts olan tercih edilir. grayder, tapograf   eşliğinde zemin kotu düzeltmeyi bitirdikten sonra min.16 ton vibrasyonlu silindir ile 2 pas düzeltilir ve bırakılır. akşam iş bitimi günlük çalışılan alan sulanır bu sulama işlemi prizlenme için değil zemindeki aromanın uçmaması içindir. ertesi gün saha tekrar sulanır hava sıcaklığına göre sulama işlemi tekrarlanabilir. NovoCrete uygulanan zeminini bir gün sonra sub balast,balast beton,binder,aşınma,asfalt gibi malzemeler hemen döşenebilir beklemeye gerek kalmaz bu işlemler sonrası trafik hemen açılabilir.