Başlangıçta İstenen Raporlar

NovoCrete uygulama formülünü belirlemek için başlangıçta istenen rapor ve doğal zemin analizleri:

İstenen Raporlar:

 • Jeolojik ve Geoteknik Zemin Etüd Raporları
 • Hidrojeolojik Rapor 
 • Projede istenilen dingil yük ağırlığı ve trafik hacmi (Tekrarlanan Yük Sayısı)
 • Projede aranan mukavemet değerlerinin belirlenmesi

İstenen Doğal Zemin Analizleri:

 • Doğal su muhtevası 
 • Gronülometri-Dane boyu dağılımı (Elek Analizii +Hidrometre) 
 • Kıvam (Atterberg) limitleri deneyi (LL, PL, PI)
 • Birleştirilmiş zemin sınıflaması (USGS)
 • Standart proktor deneyi (optimum su muhtevası, kuru birim hacim ağırlık)
 • Modifiye proktor deneyi (optimum su muhtevası, kuru birim hacim ağırlık)
 • CBR (Yaş)
 • Organik madde içeriği
 • Kimyasal Analiz (Sülfat, klorür ve Jips içeriği (gerektiğinde))
 • XRD Minorolojik Analiz(gerektiğinde)
 • Kullanılacak suyun analizi