Sıkça Sorulan Sorular

1- SORU; Yük Taşıma Kapasitesi nasıl oluyor? Plent Mix, Asfalt neden ve nasıl azalır? Asfalt gerekli midir? Asfalt azalınca Taşıma kapasitesi değişir mi?

CEVAP; NovoCrete ve çimento ile takviye edilen katmanın taşıma fonksiyonunun tamamını yerine getirmesidir.
Bu nedenle statik gerekçesiyle başka bir katmana (asfalt,bitüm,taş vs.) gerek yoktur.
Yani eğer takviyeli KATMANIMIZIN üzerine asfalt gelirse bu taşıma kapasitesi gerektirdiği için DEĞİL, görsel nedenlerden dolayıdır, sürüş konforu içindir ve özellikle de KATMANIMIZIN yüzeyinin aşınmalara karşı korunması içindir, yani aşınma katmanıdır.

Eğer asfalt döşenmezse oluşan tozlarla birlikte özellikle de killi toprakta aşınma kaçınılmaz olur. Uygun tanecikler veya uygun eleme eğrisi uygulanarak (eşit tanecik dağılımı) aşınma belirgin ölçüde azaltılır.Bu, stabilizasyon öncesinde örneğin taş kırıcı yardımıyla yapılabilir.
Bizim katmanın üzerine gelen asfalt sonuçta çok daha ince olabilir. Standart asfaltta şunu söyleyebiliriz: asfalt ne kadar ince olursa özellikle de yüksek sıcaklıkta o kadar az derin oyuk izleri oluşur (çünkü asfaltın altındaki bizim tabakamız bükülmez,şeklen stabil kalır). Asfaltın en büyük taneciğinin büyüklüğünün yaklaşık olarak en az 3 x büyüklükte asfalt katmanı tavsiye ederiz. Bu sadece 1 katman (Almanya'da buna uygun olarak 0-16mm
çeşidi kullanıyoruz) veya biri büyük iri ince olmak üzere 2 farklı katman olabilir.


2- SORU; Neden katman patlamıyor ve neden kırılmıyor? Laboratuvarda çatlak ve kırılma kontrölü nasıl yapılıyor? (gözle görsel inceleme dışında)

CEVAP; Elastikiyet modülü, Çekme Dayanımı (Tensile Strength),(bükme-çekme dayanıklılığı) daha yüksek bükme çekme kuvveti yırtılma eğiliminin düşük olmasına bağlanır.Daha iyi e-modüller sayesinde yüzüy gerilimleri emer ve kırılmaz.


3- SORU; Alt taban zayıf olduğunda ne yapıyorsunuz? Alt taban çok zayıf olduğunda nasıl çalışıyor, nasıl uygulanıyor? Derin, zayıf alt tabanlarda ne yapılıyor?

CEVAP; Makinelerimizle üzerinden geçebildiğimiz müddetçe zayıf zeminleri de stabilize edebiliyoruz.(kısmen 0-3 CBR'den itibaren).Gerekirse ıslak zeminlerde katmanımızın altında kirçele stabilizasyon uyguluyoruz. Önemli olan katmanımızın altında zeminin ne kadar yük kaldırabileceğinin test edilmesidir.


4- SORU; Eğer doğrudan toprağa bitüm veya asfalt dökersek araya bir bağlayıcı madde(hav'lama) gerekli mi veya bu hangi durumlarda gereklidir?

CEVAP; Bu, tercih edilen asfaltlama yöntemine bağlıdır. Daha sonra asfalt dökülmesi gereken alanları son kat uygulaması sırasında(Finishing) düzlemediğimiz için buna gerek yoktur; üzerinde asfaltın güzelce durabilmesi için yeterince girinti çıkıntı bulunmaktadır (+- yaklaşık 1cm). Bir ara bağlayıcı madde katmanı (bitüm spreyi) gerekli değildir;ama zararı da olmaz.

Bitüm sprey uygulamasının başka bir avantajı vardır: Stabilazasyon işlemi bittikten sonra (düzleştirme ve hadde sonrasında) suyun zeminde kalması ve burada çimentoyla reaksiyona girmesi için bir sprey bitüm katmanı uygulanabilir. Bu işlem sonradan yapılacak sulama işleminden tasarruf edilmesini sağlar.


5- SORU; Asfalt yenileme sistemi (yerinde geri dönüşüm) ve yöntemi nedir? Miktar ve derinlik ne kadardır?

CEVAP; 12-15 santimetreye kadar olan asfalt kalınlıklarında Freze makineleri doğrudan yüzey üzerine çalışabilir. 12-15 santimetreden fazla asfalt varsa veya Freze makineler zarar görmesin isteniyorsa asfalt freezesi ile yüzey frezenlenmelidir. Ardından prensip olarak frezelenmiş yol sanki normal bir zeminmiş gibi aynı o şekilde işleme devam edilebilir. Burada "iyi" nitelikle bir başlangıç malzemesi söz konusu olduğundan az miktarda bağlayıcı maddeyle(100-130kg/m3) ve daha az freze derinlikleriyle (30cm,özel durumlarda yalnızca 25 ile de mümkündür) çalışabilir. Ardından takviye edilmiş yüzey asfaltlanabilir.
Dikkat edilmesi geren şey şu ki, eğer şantiyeden çıkartılan bir şey olmazsa KATMANIMIZ (asfaltlama öncesinde) asfalt dahil olmak üzere eski caddeden yaklaşık 1-2 cm yukarıda biter.


6- SORU; Trimlenmiş atılmış asfalt tekrar kullanılabilir mi?

CEVAP; Evet tamamı güvenle kullanılabilir. Tekrar bitüme gerek kalmadan, enerji kullanmadan, soğuk olarak NovoCrete ve çimento ile birlikte plent'te karıştırılır ve finişer ile trafik yüküne göre, ister tek tabaka 10-18 cm arası, ister 2 tabaka 12,5 cm + 12,5 cm toplam 25 cm serilebilir. Trimlenmiş atık asfaltın tamamı kullanmasıyla imha maliyeti, enerji maliyeti, bitüm maliyeti ve çevreye verdiği zararlarda ortadan kalkmış olacaktır.


7- SORU; NovoCrete çökelmelerde nasıl tepki veriyor?

CEVAP; Katmanımızı birbiriyle bağlantılı kocaman bir plaka olarak düşünün.Örneğin zemin büküldüğünden dolayı belli çökelmeler olursa katmanımız bütün olarak ve fakat tek BİR alan olarak çöker. Karşılaştırma: suda yüzen bir parça tahta. Bu durumda ayrı ayrı çökelmeler olmaz. Katmanın altındaki zeminin fazla bükülmesi durumunda bizim malzememizin de kırılabilmesi normaldir. Fakat toplam olarak konvansiyonel yapı biçimlerine göre belirgin ölçüde dayanıklıdır. Bu nedenle durumun inşaat öncesinde jeolojik olarak kontrol edilmesi böylesi risklerin olup olmadığının ve neler yapılması gerektiğinin açıklığa kavuşturulabilmesi bakımından önemlidir.


8- SORU; NovoCrete ve uygulama makine sistemleri sonuç olarak güvenli midir? Ve avantajları nelerdir?

CEVAP; Evet alt yapıda yenilikçi çözüm ürünü NovoCrete kullanımı son derece güvenlidir, çok uzun ömürlüdür, çok dayanıklı ve sağlamdır.%60-70 süreden tasarruf sağlar. Projeye göre, ortalama %20-50 arası parasal tasarruf sağlar. Doğa dostudur, toprağa ve havaya gaz salınımı yapmaz, petrole bağımlılığı çok azaltır, ekonomik ve hızlıdır. Hemen hemen hiç bakım gerektirmez. Projeler çok kısa zamanda hayata geçer ve trafiğe açılır.


9- SORU; NovoCrete Don Derinliği etkisi nedir ?

CEVAP; Mevcut toprak bağlayıcısı ile (çimento + NovoCrete) işlem yaparken katılaştırılmış olan katman "beton-benzeri" bir yapı haline gelir ve donma etkisinin kapsamı belirgin bir şekilde azalır. Bu durum, katmanın ısı iletkenliği pozitif yönde etkiler ve bu nedenle tabakanın altındaki kısımda donma olmaz.

Sınır bölgede veya geçiş bölgesindeki donma tek tarafta doğal şekilde görünür. Ancak, bu geçişin devamını da tanımlamamız gerekir, bu da donmaya karşı dirençli bölgedir. Bağlayıcı(çimento + NovoCrete) ile işlem yapıldıktan sonra katılaştırılmış olan katman, toprağın yapısal değişimi nedeni ile su geçirmez ve donmaya karşı dayanıklı hale
gelir. Yalnızca çimento ile yapılan katılaştırma ile kıyaslandığında bu katman çok daha esnektir (daha uzun kristal oluşumu) ve bu da belirgin ölçüde daha fazla bükülme yükü ve gerilim yükü sağlamaktadır.

NovoCrete kullanıldığında donmaya karşı diğer önlemlerin alınması gerekli değildir. Önlem olarak sadece platform biraz daha geniş yapılabilir.
Bununla birlikte S 6 C olan düşük ısı aralıklarında işlem veya inşa yapılırken önemli inşa yönergelerininin dikkate alınması gereklidir.


10- SORU; NovoCrete katmanımız altında buz olduğunda nasıl bir tepki veriyor?

CEVAP; Katmanımız böylesi deformasyonları kaldırabilecek kadar yeterince elastiktir. Bir miktar yukarı doğru hareket ederse de çatlamaz.

Almanya'da dingil yükü 10 tondur. NovoCrete ile takviye edilmiş alanlar belirgin ölçüde çok daha yüksek dingil yüklerini hiçbir sorun olmaksızın kalıcı bir şekilde taşıyabilirler.


11- SORU; NovoCrete ile Sub-balast tabakasında azaltmaya gitmek mümkün mü?

CEVAP; Evet, Mümkündür. NovoCrete katmanı; Esnektir (flexible). Gelen yükleri yanal dağıtır. Çökme olmadığı
için Sub-balast'ı çekmez. Bunun için 15 cm Sub-balast tabakası,30 cm geleneksel yerine yeterli olabilir. Sub-balast'tan %50 tasarruf sağlar.


12- SORU; Torf zeminlerde NovoCrete kullanılır mı?

CEVAP; Evet torf miktarına bağlı olarak kullanılır. Bu alanlarda zeminlerdeki organik madde miktarına bağlı olarak metrekaredeki NovoCrete ve çimento miktarı, çimento tipi ve frezeleme derinliği belirlenir. Bu formüle göre uygulanır.


13- SORU; NovoCrete Neden bakım maliyeti yoktur?

CEVAP; NovoCrete tabakası bakım gerektirmez. Masif temel tabakası olduğu için daha uzun kullanım ömrü sağlar. NovoCrete tabakasında doldurulması gereken boşluklar yoktur, ayrıca çökmede olmaz, bu nedenle de daha sonra yapılması gereken bakım aşaması yoktur. Tabaka(asfalt) üzerinde çatlak oluşması kesin bir şekilde
azalır ve su sızması nedeniyle hasar oluşmaz. Donmaya karşı dirençli olması nedeniyle tabakanın kaldırılması gerekmez. Şerit üzerindeki oluklarda da önemli miktarda azalma olur.


14- SORU; NovoCrete Uygulama Makine Teknolojisi ile Kireç veya Çimento Stabilizasyonu yapılır mı?

CEVAP; Evet yapılır. Her tür zemin için daha önceden yapılan analizlere bağlı olarak, Kireç veya Çimento formülü toprağın yapısına göre hazırlanması ile 1 m3 toprakta kullanılması gereken miktar belirlenir ve aplikasyona başlanır.

Güçlü ve hızlı makine teknolojimizle 50'şer cm katlar halinde,en az 98 proctor ve üstü almak kaydıyla 1 günde 1 takım makine ile 10.000m3 Stabilizasyon yapabiliriz.

NOT; Başka sorularınız için info@jags.com.tr adresinden sizleri cevaplamaktan mutluluk duyarız.